top of page

Våra tjänster

ORGANISATIONSUTVECKLING PÅ DINA VILLKOR

UTBILDNINGAR

Kompetensutveckla och vidareutbilda dina medarbetare för att höja servicenivån och öka kundnöjdheten och för att skapa mer engagemang och motivation. Med våra interaktiva utbildningar inom service får ni ny kunskap, inspiration och verktyg ni direkt kan applicera i er vardag för ännu bättre resultat och wowade kunder. Vi erbjuder både fysiska och digitala utbildningar.

Föreläsningar

Boka in en interaktiv föreläsning, digitalt eller fysiskt. Våra föreläsningar sätter fokus på det viktigaste, kunden, och handlar om hur vi alla kan ge service och wowservice både internt och externt. Vi bjuder på inspiration, aha upplevelser och verktyg ni direkt kan applicera i er vardag. Effekt direkt!

Kick off

Investera i en interaktiv och upplevelsebaserad kick off med kunden i fokus. Vi bjuder på inspiration och aha upplevelser! Ni kommer ha roligt samtidigt som ni får med er verktyg och kunskap ni kan applicera direkt i ert arbete för att skapa hållbara resultat och nöjdare och lojala kunder.

Genomlysning

Idag räcker det inte med att ha nöjda kunder för de kan närsomhelst välja att pröva en konkurrent. Idag behöver man höja servicenivån till wowservice för att få lojala kunder. 

Med vår genomlysning får ni snabbt reda på om ni har de parametrar som krävs för att kunder ska uppfatta er service som wowservice och har ni inte redan alla parametrar på plats får ni reda på vad ni behöver göra för att ta er dit.

Servicekultur
förändringsarbete

En servicekultur går inte att kopiera så vi hjälper er att skapa er egen. En kulturförändring behöver mer än ett par utbildningstillfällen för att inte gå tillbaka till gamla vanor så i vårt upplägg hjälper vi er att leda förändringsarbetet. Vi ansvarar för uppföljningen och att kulturen implementeras så ni kan fortsätta göra det ni är bra på. 
På det här sättet kan vi sätta in extrainsatser och skräddarsy ännu mer då vi snabbt kan se var vi behöver rikta insatsen. Resultatet är det viktiga.

Root Cause

Kundservice är en guldgruva av information och har stor betydelse för arbetet med att skapa lojala kunder, ändå ses kundservice ofta som ett kostnadsställe och en slasktratt som förväntas lösa kundernas problem. Problem som ofta har sitt upphov i en annan del av organisationen.

Kundservice får reda på vad kunderna tycker och vill ha. Kundservice vet vilka processer och rutiner som inte fungerar. 

Med Root Cause får ni reda på huvudanledningen till varför kunderna hör av sig och kan genom det minska återkommande samtal, spara pengar och verksamhetsutveckla hela organisationen.
 

Vi hjälper dig införa Root Cause, att etablera ett systematiskt arbetssätt kring Root Cause och att visualisera värdet av det. Du blir hjälten och höjer statusen på kundservice internt och får resten av företaget att utvecklas och att spara pengar. 

kompetensutveckling

Kvalitetsutveckling

Vi, Joakim och Emilie, kommer in som en gemensam konsult inom kvalitetsutveckling och kompetensutveckling under en längre period för att höja kompetens och kvalitet i kundkontakterna för att ni ska höja servicenivån till världsklass, wowservice. Vi ansvarar för att ni får rätt kompetens och att kvaliteten höjs baserat på era värdeord och er egen servicekultur. Vi är ägare av allt detta under projektperiodens tid så ni kan lägga tid på annat.

Nyhetsbrev

Lämna din mailadress för att få uppdateringar om bland annat:
 

• Specialavsnitt av Wowpodden.

• Service- och kommunikationstips.

• Information om våra initiativ och tjänster.

bottom of page