• Emilie och Joakim

Jag sitter med kundförfrågningar för mitt, Joakims och Pelles varumärke Coffeemagic. Det är fantastiskt att få öva på sin kommunikationsförmåga, hjälpa kunder och stärka Coffeemagics varumärke. Varje svar jag ger en kund påverkar vad kunden tycker om oss.


De flesta människor mår bra av att hjälpa andra människor. Vi som jobbar med kundservice har potentialen att vara engagerade och motiverade att göra ett riktigt bra jobb och chansen att hjälpa andra människor dagligen, att göra skillnad. Bara vi får rätt förutsättningar och rätt mandat.


Så här gör vi för att skapa engagemang och motivation:

• Fokuserar på det vi kan påverka.

Lägger fokus på de siffror och resultat vi på kundservice direkt eller delvis kan påverka. Till exempel hanteringstid eller kundnöjdhet i samtalet.


• Fokuserar på det vi gör bra.

Delar framgångsstories och lägger fokus det vi gör bra i kundmötet och det vi ska förstärka. För att inspireras och engageras.


• Delar misslyckanden.

Vi har med ”Veckans misslyckande” på agendan för att lära av det och få till en kultur där misslyckande är en del av resan.


Hur ser dina möten ut?


Jag och Joakim hjälper kundserviceorganisationer att hitta rätt fokus i sina möten. Det du lägger fokus och energi på växer. Fundera på vad som ger mest energi och skapar bäst resultat. Är det att bara rabbla siffror eller att också prata om vad ni gör bra och dela stories?

Testa!”...och engagerade medarbetare”


Efter min, Emilies, 2 åriga YH-utbildning inom pedagogik gick drömmen i uppfyllelse 2014 då jag började jobba som utbildningsansvarig och kompetensutvecklare på kundservice för företag på mobiloperatören Tre. Uppdraget var att skapa en serviceakademi som genererade nöjda och lojala kunder och medarbetare.


Min tidigare erfarenhet av att många kundservicemedarbetare inte får rätt förutsättningar att använda hela sin potential hjälpte mig att lyckas med uppdraget.


Istället för att genomföra:

• Punktsinsatser som ger snabbt resultat men inte följs upp.

• Utbildningar som bara berör professionell utveckling och inte individuell utveckling.

• Generella utbildningar som inte är anpassade till organisationen eller företaget.


Gör tvärtemot, satsa på:

•Hållbara långsiktiga utbildningsinsatser som följs upp.

•Utveckling av individen för det är ju människorna som utvecklar organisationen.

•Utbildningar som är anpassade just till er.


Utbildningsinsatser med kortsiktig vinning riskerar att leda till att investerade pengar snabbt går förlorade. En bra utbildningsinsats däremot leder till hållbara vanor och beteenden som består och sparar och genererar pengar över lång tid.


I mer än 5 år har Joakim och jag tillsammans med olika företag och organisationer utvecklat hållbara servicekoncept och servicekulturer och skapat hållbara resultat som består, med visionen att höja statusen på serviceyrket och kvaliteten på service i Sverige.


Nyfiken?

Vi tar gärna ett digitalt möte med dig.
Gnäll eller medarbetare som är missnöjda men inte vågar säga vad de tycker utan eventuellt låter dig veta det anonymt i medarbetarundersökningen skapar lägre engagemang och produktionsnivå. Gnäll ökar negativ stress, förbrukar vår energi och motverkar utveckling. En gnällkultur behöver inte alltid synas eller höras utan kan märkas på olika sätt och kan skapa en frustration hos de som är lösningsorienterade och vill framåt för att förbättra organisationen. Medarbetare ska självklart kunna framföra missnöje men som ledare bör man ha en strategi för hur man sätter stopp för gnället.

En organisation eller verksamhet med mindre gnäll har ofta mer välmående och engagerade medarbetare som presterar bättre. Det är därför viktigt att arbeta med företagskulturen för att skapa engagerade medarbetare, för det är de som kommer bidra till ökad lönsamhet och bättre resultat. Men hur går man från en gnällkultur till en förändringskultur, där man tar tillvara på missnöje för att tillsammans arbeta med att förbättra och utveckla verksamheten eller organisationen? Hur kan jag omvandla medarbetarnas gnäll till förändringskraft? Lyssna på ledarskapsspecialen som vi spelat in med ledarskapskonsulten Susanne de Boer från Resultatbolaget för att få inspiration, tips och konkreta verktyg för hur du skapar en kundservice i världsklass med engagerade medarbetare.

Lyssna på Spotify iTunes eller direkt här hos Acast.