top of page

Varför du behöver ny hjälp för att nå nya resultat.

Upplever du som ledare att du har utmaningar i att få med dig dina medarbetare i en förändring eller en ny idé? Att när du säger eller skriver något uppstår det missförstånd och missnöje? Att du och dina medarbetare kanske inte alltid förstår varandra eller vill samma sak?

Många ledare vi möter är otroligt engagerade, passionerade och vill nå nya resultat tillsammans med sina medarbetare. Man sätter upp nya och högre mål att nå och förslag på bra omorganisationer som kommer göra det ännu bättre och enklare både för kunderna, företaget och medarbetarna. Helst ska det gå snabbt också, vi ska omorganisera oss snabbt och vi ska nå målen snabbt. Vi lever i en snabbföränderlig värld så vi behöver hålla tempot uppe för att konkurrenterna inte ska springa om.

Hur får vi med medarbetarna på det här då?

Det handlar om att kommunicera på mottagarens sätt för att nå fram med budskapet. Ofta har ledare ett annat sätt att kommunicera på och i vissa fall andra drivkrafter än många medarbetare. Hur man kommunicerar är inte hur man är som person utan just hur man kommunicerar. Ledare har ofta en annan stil än medarbetare och det är inte så konstigt eftersom de har olika roller med olika arbetsuppgifter och för det krävs olika egenskaper. Så för att få med dig medarbetarna och få ett team fyllt med engagerade och motiverade medarbetare samtidigt som ni tillsammans presterar på topp behöver det du kommunicerar dagligen i mail, ansikte mot ansikte, i inbjudningar till möten och på själva mötena anpassas till deras kommunikationssätt. Det du kommunicerar behöver även uppfattas som något positivt och inte som ett hot av de som tar emot kommunikationen. Därför är hur du kommunicerar viktigare än vad du kommunicerar. I vilken ordning du lägger upp informationen och hur du använder dig av ord, ton, kroppsspråk och mimik för att få fram ditt budskap på bästa sätt. För det är kommunikationen som motiverar oss att bli ännu bättre, som får oss att vilja ändra ett beteende, att gå den extra milen eller att haka på en ny idé.

Hur lär jag mig hur jag får med medarbetarna?

Det är inte lätt att veta om det du kommunicerar är tydligt och effektivt om du alltid kommunicerat på ett visst sätt och det har fungerat okej. Det är samma sak som om du alltid har sprungit på ett visst sätt men när du tar hjälp av en coach inför ett lopp blir du plötsligt medveten om att du kan springa på ett annat sätt för att bli ännu snabbare, spara energi, undvika skador och fortare ta dig i mål. När du tar hjälp för att vässa din kommunikation får du verktyg och tips på hur du kan bli ännu effektivare, bygga starkare relationer med dina medarbetare och snabbare nå dina mål. Forskning visar att det är relationerna inom gruppen som avgör om ett team blir framgångsrikt. Och för att skapa relationer behöver du kunna kommunicera med andra än de som har samma sätt att kommunicera som du själv.

Först när du blir medveten om hur hjärnan fungerar, att vi är olika, varför vi är olika och att det finns olika sätt att kommunicera på, kan du börja kommunicera på ett effektivt sätt. Ett sätt som gör att du når fler människor.

Om du tar hjälp av oss får du både en medarbetares och en ledares erfarna input, coachning och tips. Med vår samlade kompetens och erfarenhet, med olika erfarenhet från att ha varit medarbetare till att sitta i ledningsgrupper, ser vi både helheten och detaljerna och har förståelse för de olika rollerna och delarna i en organisation. Vi vet vad som behöver göras och hur det ska göras för att skapa ett långsiktigt och hållbart resultat. Vi hjälper dig att fortsätta jobba som du gör idag men med små ändringar i hur du kommunicerar som gör stor skillnad.

Så gör något nytt, ta hjälp av oss. Vi är inga ledarskapskonsulter. Då når du garanterat andra resultat än dina kollegor. Med vår hjälp får du även insyn i hur medarbetarna är och tänker, hur du som ledare behöver kommunicera och genomföra förändringsarbete för ett effektivt, snabbt och hållbart resultat.

Det är ledarens kommunikationsförmåga som kommer avgöra hur resultatet blir. Värderingarna, förmånerna på företaget och produkterna kunderna erbjuds är viktiga men i slutändan är det kommunikationen som avgör resultatet.

Att lära dig effektiv kommunikation är en långsiktig och hållbar investering. Har du en gång lärt dig cykla kommer du inte glömma bort hur. Samma sak med att kommunicera. Lär du dig att kommunicera effektivt kommer du ha nytta av det resten av ditt liv.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page