top of page
  • Emilie och Joakim

Ledarens förmåga att kommunicera avgör medarbetarnas prestation.

Många av de företag, organisationer eller grupper vi hjälper består av fantastiska engagerade ledare och medarbetare. Företagen har tydliga värderingar, bra förmåner för de anställda och grymma produkter att erbjuda sina kunder. Ändå är det något som gör att motivationen och engagemanget dalar, det är stressigt och det slutar många gånger med att man tappar bra medarbetare. Den gemensamma nämnaren är otydlig kommunikation.


Det är inte lätt att veta om du kommunicerar tydligt och effektivt om du alltid kommunicerat på ett visst sätt och det har fungerat okej. Det är samma sak som om du alltid har joggat på ett visst sätt men när du tar hjälp av en coach inför ett lopp blir du plötsligt medveten om att du kan springa på ett annat sätt för att bli ännu snabbare, spara energi, undvika skador och fortare ta dig i mål. När du tar hjälp för att vässa din kommunikation får du verktyg och tips på hur du kan bli ännu effektivare, bygga starkare relationer med dina medarbetare och snabbare nå dina mål. Forskning visar att det är relationerna inom gruppen som avgör om ett team blir framgångsrikt. Och för att skapa relationer behöver du kunna kommunicera med andra än de som har samma sätt att kommunicera som du själv.


Först när du blir medveten om hur hjärnan fungerar, att vi är olika, varför vi är olika och att det finns olika sätt att kommunicera på, kan du börja kommunicera på ett effektivt sätt. Ett sätt som gör att du når fler människor.

Om du vill ha ett team fyllt med engagerade och motiverade medarbetare samtidigt som ni tillsammans presterar på topp behöver det du kommunicerar dagligen i mail, ansikte mot ansikte, i inbjudan till mötet och på själva mötet uppfattas som något positivt och inte ett hot av de som tar emot kommunikationen. Därför är hur du kommunicerar viktigare än vad du kommunicerar, i vilken ordning du lägger upp informationen och hur du använder dig av ord, ton, kroppsspråk och mimik för att få fram ditt budskap på bästa sätt. För det är kommunikationen som motiverar oss att bli ännu bättre, som får oss att vilja ändra ett beteende, att gå den extra milen eller att haka på en ny idé.

Det är ledarens kommunikationsförmåga som kommer avgöra hur resultatet blir. Värderingarna, förmånerna på företaget och produkterna kunderna erbjuds är minst lika viktiga men i slutändan är det kommunikationen som avgör resultatet.

Att lära dig effektiv kommunikation är en långsiktig och hållbar investering. Har du en gång lärt dig cykla kommer du inte glömma bort hur. Samma sak med att kommunicera. Lär du dig att kommunicera effektivt kommer du ha nytta av det resten av ditt liv.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page