top of page

Få bort gnället för att snabbare nå dina mål.

Uppdaterat: 15 apr. 2021

Stress och gnäll är ett par av våra största utmaningar i arbetsmiljön. På flera arbetsplatser är stress och gnäll en del av vardagen. Att gnälla eller att få ett negativt budskap påverkar direkt vår stressnivå eftersom det gör kroppen och hjärnan uppmärksam på något negativt. Många gånger gnälls det också över hur budskapet levereras och det är det som skapar kund- och medarbetarupplevelsen. Upplevelsen är känslan som budskapet lämnar efter sig, känns det som ett hot mot mig eller mer som en belöning?

Gnället gör att vi ältar något istället för att försöka hitta en lösning och det leder i sin tur till ett ökat kortisolpåslag som många gånger kan göra oss sjuka. Gnäll och kommunikation som ges på fel sätt stjäl tid, pengar och energi som vi istället kan lägga på att lösa utmaningar eller bygga relationer. När vi pratar med medarbetare på företag upplever vi ofta att orsaken till detta är att vi inte pratar med varandra och när vi väl gör det så är det just när vi behöver lufta oss, gnälla lite, eller när det ska ske en ny förändring. Alltså i väldigt få relationsbyggande sammanhang. Utan kunskap och rätt förutsättningar att hantera dessa situationer är risken att effektiviteten och arbetsglädjen minskar samtidigt som fler får tampas med sjukskrivningar. Det kan kosta många kundrelationer, medarbetare och ouppnådda mål. Det behövs en kulturförändring!

I all kommunikation letar vår hjärna efter om budskapet är ett hot eller en belöning. Hjärnan har fem gånger lättare att upptäcka hot, det var det som fick oss att överleva på savannen för tusentals år sedan. Upplever vi det som kommuniceras som ett hot går vi in i försvarsposition eller vill fly och kortisolpåslaget går igång, vi får svårare att tänka klart. Därför är all kommunikation, varje samtal, möte, mail, SMS, så otroligt viktigt då mottagaren medvetet eller omedvetet kommer reagera på budskapet. Och vi tar det fem gånger troligare som ett hot än som en belöning. När vi pratar med varandra ansikte mot ansikte har vi kroppsspråk, mimik, tonläge och ord som verktyg för att få fram budskapet på önskat sätt. Men i skriftlig kommunikation, som dessutom blir allt vanligare, har vi bara tonen och orden kvar att jobba med.

Hur gör du då för att öka effektiviteten och få nöjdare medarbetare och kunder? Genom att ge din grupp, din organisation eller företag rätt förutsättningar att prata med och skriva till varandra och era kunder på ett positivt och lösningsfokuserat sätt med fokus på nutid och framtid så ökar du effektiviteten och når dina mål samtidigt som du förebygger stress och sjukskrivningar. Forskning visar att det är relationerna inom gruppen som avgör om ett team blir framgångsrikt. Att ta för givet och förvänta sig att alla redan känner till hur hjärnan fungerar, att alla redan är bra på att kommunicera på ett sätt som är anpassat för att få nöjda medarbetare och kunder, är farligt.

Läs SIFOs undersökning om gnäll, svepande kritik utan tydlig mottagare, på arbetsplatser i Sverige: http://www.westander.se/wp-content/uploads/2017/10/sifo-om_gnall-pa-jobbet_170915.pdf

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

コメント


bottom of page